Nieuws

Advies toekomstige samenwerkingsstructuur RES Cleantech Regio

In opdracht van de RES Cleantech Regio en NP RES hebben Lexnova Overheidsadvies en Bout Advocaten een advies opgesteld over een passende en toekomstbestendige samenwerkingsstructuur voor de RES Cleantech Regio.

Verplichten van financiële participatie bij zonneparken onmogelijk?

Zonneparken kunnen niet altijd rekenen op draagvlak van de omgeving. De initiatiefnemer verdient geld, terwijl omwonenden geconfronteerd worden met een (ongewenste) aanpassing van hun uitzicht en leefomgeving. Hoe mooi zou het zijn als omwonenden ook financieel kunnen profiteren van het zonnepark? Dit zou zorgen voor een betere verdeling van de lusten en de lasten. In opdracht van de provincie Groningen heeft Lexnova Overheidsadvies samen met Hanna Tolsma van de Rijksuniversiteit Groningen een juridische analyse uitgevoerd naar de afdwingbaarheid van financiële participatie door overheden bij de ontwikkeling van zonneparken. Zowel onder de huidige wetgeving, als onder de Omgevingswet.

Lexnova bij Krimpcafé

Heike Delfmann, senior onderzoeker bij Lexnova, sprak onlangs over ondernemen in krimpgebieden tijdens het Krimpcafé in Scheemda. Het beeldverslag, de presentaties en de aftermovie zijn inmiddels gepubliceerd.

Financiële participatie bij projecten hernieuwbare energie

In het Klimaatakkoord is een streven opgenomen van 50% lokaal eigendom van projecten voor hernieuwbare energie. Om hier uitvoering aan te geven kunnen gemeenten en provincies participatiebeleid opstellen, dat gericht is op het stimuleren van 50% eigendom van de lokale omgeving bij de ontwikkeling en ingebruikname van bijvoorbeeld zonneparken. Gemeenten en provincies kunnen met name gedurende het voortraject (de fase voorafgaand aan de vergunningaanvraag) sterk inzetten op vormen van participatie, waaronder financiële participatie.

Coronacrisis, aangepaste werkwijzen

Lexnova leeft met iedereen mee in deze tijd van coronacrisis, in het bijzonder met hen die door ziekte getroffen zijn. Ook als bedrijf ondervinden we de gevolgen van de crisis. We hebben onze werkwijzen aangepast.

Presentatie onderzoek Drents Parlement

In opdracht van de Commissie van Onderzoek van het Drents Parlement hebben wij in de afgelopen drie maanden een verkennend onderzoek uitgevoerd naar draagvlak en participatie in de klimaat- en energietransitie in Drenthe.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2