Waterschappen

Waterschappen

Lexnova heeft veel projecten uitgevoerd voor waterschappen op het terrein van verbetering van dienstverlening en optimalisatie van werkprocessen.

Deze variëren van het verkorten van doorlooptijden van vergunningen tot de inrichting van een front- en backoffice. Ook hebben we vele audits uitgevoerd naar de kwaliteit van dienstverlening. 

Door de combinatie van ervaring met rekenkameronderzoek (bij gemeenten) en van het beleidsterrein en de werkwijze van waterschappen, zijn we goed in staat om onderzoek uit te voeren voor waterschappen met een rekenkamerfunctie. 

Voor waterschappen hebben we tevens een speciale aanpak ontwikkeld om het imago bij de verschillende belangengroepen te meten. Hiermee kunnen waterschappen optimaal invulling geven aan hun strategisch (communicatie)beleid.

Enkele van onze klanten: Groot Salland (opgegaan in Drents Overijsselse Delta), Noorderzijlvest, Vechtstromen, Zuiderzeeland, Rijn en IJssel.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2