Provincies

Provincies

Tot onze opdrachtgevers behoren naast gemeenten ook diverse provincies.

Evenals gemeenten zien provincies zich toenemend geconfronteerd met de eis van hoogwaardige dienstverlening en zijn ze gedwongen om naar de kwaliteit en efficiëntie van hun output te kijken. Lexnova heeft op de volgende werkterreinen en onderwerpen geadviseerd aan provincies:

  • verbetering van dienstverlening door inrichting van een front- en backoffice
  • doorlichting van organisatieonderdelen (zoals subsidieverlening of vergunningverlening) en advies
  • juridisch advies en inrichten juridische kwaliteitszorg
  • vermindering administratieve lasten en creëren nieuwe werkwijzen
  • optimalisatie bedrijfsvoering en toepassing leanmanagement

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2