Juridisch advies

Juridisch advies

Juridisch adviseurs van Lexnova beschikken over hoogwaardige kennis. We zijn gespecialiseerd in het bestuursrecht, omgevingsrecht en bouwrecht. Voor onze opdrachtgevers in het publieke domein lossen we juridische knelpunten op of adviseren we over nieuwe regelgeving. Onderstaand treft u een aantal voorbeelden aan van onze adviesopdrachten.

Juridische kwaliteitszorg

Voor de provincie Groningen is een nulmeting uitgevoerd naar de staat van de juridische kwaliteitszorg en de werking van de juridische functie binnen de provinciale organisatie. Hierbij is ook aandacht gegeven aan de inrichting van de (interne) juridische controlfunctie.

Experimenteerzone voormalig Suikerunieterrein

Lexnova heeft samen met de gemeente Groningen een uniek ‘regelluw’ toetsings- en handhavingskader ontwikkeld voor nieuwe initiatieven op het Suikerterrein. Dat kenmerkt zich door een grote mate van regelruimte, zonder dat er afbreuk is gedaan aan veiligheids- en gezondheidsaspecten. Deze benadering heeft een impuls gegeven aan de ontwikkeling van dit creatieve terrein. 

Crisis- en herstelwet

Lexnova heeft samen met gemeenten en bedrijven aanvragen ingediend voor experimenten (op basis van artikel 2.4 Crisis- en herstelwet) die bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen en duurzaamheid.

Inventarisatie vergunningen zuidelijke ringweg Groningen

In opdracht van de Combinatie Herepoort heeft Lexnova een inventarisatie uitgevoerd van alle benodigde vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en overige toestemmingen voor de Aanpak Ring Zuid. Tevens is inzicht gegeven in de doorlooptijd van vergunningenprocedures.

Inventarisatie vergunningen Windpark Noordoostpolder

Voor de aanleg van de windmolenparken bij Urk heeft Lexnova geïnventariseerd welke vergunningen en toestemmingen benodigd zijn. Tevens is een bijdrage geleverd aan het verzamelen van informatie voor vergunningaanvragen. 

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2