Energietransitie

Energietransitie

Lexnova adviseert u graag over het inrichten van uw duurzaamheids- of energietransitiebeleid. 

We helpen u de beleidscyclus zodanig in te richten dat u werkt met passende doelen, inzicht heeft in wat van partijen verwacht moet worden en dat uw prestaties of voortgang te evalueren zijn. Ook heeft Lexnova ruime kennis van regelgeving in relatie tot duurzaamheids- en energieprojecten.

Kijk op de pagina Cases Energietransitie voor enkele projectvoorbeelden.

Financiële participatie bij projecten hernieuwbare energie

In het Klimaatakkoord is een streven opgenomen van 50% lokaal eigendom van projecten voor hernieuwbare energie. Om hier uitvoering aan te geven kunnen gemeenten en provincies participatiebeleid opstellen, dat gericht is op het stimuleren van 50% eigendom van de lokale omgeving bij de ontwikkeling en ingebruikname van bijvoorbeeld zonneparken. Gemeenten en provincies kunnen met name gedurende het voortraject (de fase voorafgaand aan de vergunningaanvraag) sterk inzetten op vormen van participatie, waaronder financiële participatie.

Uit een door Lexnova Overheidsadvies, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd onderzoek, blijkt dat decentrale overheden graag vorm willen geven aan dit beleid, maar worstelen met de manier waarop. Zo blijken overheden het ‘streven naar’ soms te vertalen als een verplichting. In het beleid wordt financiële participatie voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning afgedwongen: geen financiële participatie door de omgeving, betekent geen vergunning voor de ontwikkelaar. Dit, terwijl zo een resultaatsverplichting juridisch gezien niet mogelijk is.

Hoe ver mag je als gemeente of provincie gaan om te bereiken dat de lokale omgeving kan meeprofiteren van de opbrengsten van bijvoorbeeld zonneparken? Voor het antwoord op die vraag, bent u bij ons aan het juiste adres! Wij adviseren u graag hoe ver u kunt gaan en kunnen uw huidige participatiebeleid met het oog daarop tegen het licht houden. Wilt u graag participatiebeleid opstellen? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn. We ondersteunen u graag bij het opstellen van dit beleid, waarbij op de juiste manier aandacht wordt gegeven aan participatie van de lokale omgeving bij energieprojecten.

Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Draagvlakonderzoek Energietransitie

De uitvoering van het vastgestelde Klimaatakkoord brengt grote opgaven met zich mee. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen. Overheden, inwoners, bedrijven en instellingen krijgen hier volop mee te maken. De wijze waarop de verschillende partijen hierbij worden betrokken, het creëren van draagvlak, acceptatie en de wijze van participatie vormen belangrijke aandachtspunten.

Het is van meerwaarde dat met name overheden zich tijdig verdiepen in gewenste en passende vormen van participatie. In het Klimaatakkoord en bij de opstelling van de zogeheten Regionale Energiestrategie (RES), is participatie immers een belangrijk thema. Een peiling onder inwoners of overige doelgroepen blijkt een uitstekend instrument om gewenste vormen van participatie te achterhalen!

Recentelijk hebben onderzoekers van Lexnova in opdracht van de Provinciale Staten van Drenthe een uitgebreide inwonerspeiling uitgevoerd onder de inwoners van de provincie Drenthe naar de gewenste betrokkenheid bij de energietransitie en welke rol Provinciale Staten hierbij kan spelen. Dit onderzoek leidde tot zeer nuttige inzichten over gewenste vormen van participatie.

Voor overheden (gemeenten en provincies) en in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) is het houden van een peiling onder inwoners - of draagvlakonderzoek - van meerwaarde. U kunt daarbij ook andere doelgroepen betrekken, zoals het bedrijfsleven (ondernemerspeiling energietransitie) of maatschappelijke instellingen.

In de onderstaande brochure treft u meer informatie aan over het uitvoeren van peilingen in het kader van de energietransitie.

Brochure Draagvlakonderzoek Energietransitie (PDF)

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een op maat gemaakte peiling in uw provincie of gemeente? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 050-313 11 33.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2