Beleidsadvies en -evaluatie

Beleid is voortdurend in ontwikkeling en vraagt om evaluatie en actualisering, soms in relatie met organisatievragen. Lexnova ondersteunt gemeenten bij beleidsvraagstukken, zowel in strategische zin als op het praktische niveau van de uitwerking van een beleidsdocument. Evaluaties kunnen betrekking hebben op regelingen, samenwerkingsverbanden of een beleids- of organisatievraagstuk van één gemeente. In onze aanpak combineren we gemeentelijke ervaring op beleids- en managementniveau met een verantwoorde systematiek.

Wanneer dat nodig is voeren we een marktonderzoek uit, waarbij we profiteren van de kennis van Lexnova Marktonderzoek.

Kijk op de pagina Beleidsadvies- en evaluatieprojecten voor enkele voorbeelden.