Onderzoek naar notificatiepraktijk van de Dienstenrichtlijn

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) heeft Lexnova Overheidsadvies en Bout Advocaten opdracht gegeven onderzoek te doen naar de notificatiepraktijk bij decentrale overheden in het kader van de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet. Zowel EZK als de Europese Commissie (hierna: CIE) vinden meer aandacht voor de notificatiepraktijk en transparantie belangrijk. De aanleiding voor dit onderzoek bestaat uit de aanname dat op decentraal overheidsniveau notificatie vrijwel ontbreekt. De uitkomsten van dit onderzoek -die binnenkort worden gepubliceerd- leveren een bijdrage aan de versterking van de aandacht voor notificatie. De Dienstenrichtlijn bepaalt dat de (decentrale) overheden de eisen die ze stellen aan dienstverlening of dienstverrichters moeten notificeren bij de CIE, zodat de CIE kan toetsen of deze eisen aan de voorwaarden van de DRL voldoen en andere lidstaten kunnen beoordelen of die regels geen ongerechtvaardigde belemmeringen opwerpen.

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2