Lexnova Overheidsadvies

   We werken voor gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen 
   Van rekenkameronderzoek tot beleidsondersteuning  
   Van Omgevingswet tot energietransitie
   Van advies tot detachering 
   We werken voor gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen  
   Van rekenkameronderzoek tot beleidsondersteuning 
   Van Omgevingswet tot energietransitie
   Van advies tot detachering

Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte om beleid te bepalen aan de hand van nieuwe instrumenten.

Rekenkameronderzoek

In ons onderzoek in opdracht van rekenkamers verenigen we als bureau ruime ervaringskennis van de gemeentelijke praktijk met universitaire onderzoekservaring.

Energietransitie

Lexnova Overheidsadvies heeft ruime kennis van regelgeving in relatie tot duurzaamheids- en energieprojecten en adviseert u graag over het inrichten van uw beleid op dit terrein.

+ meer

Beleidsonderzoek inbesteden gemeenten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Lexnova Overheidsadvies, in samenwerking met Pro Facto en Bout Advocaten, een onderzoek uitgevoerd naar gemeentelijke inbestedingen.

Detachering met een plus

Lexnova Overheidsadvies kent overheidsorganisaties van binnenuit. We ondersteunen overheid en semioverheid dagelijks in onze advisering en ons onderzoek.

Omgevingswet voor waterschappen deel 2

Wegens succes vervolgd: De betekenis van de Omgevingswet voor waterschappen deel 2. Een geactualiseerde versie vervat in een informatief artikel!

+ meer

Wij zijn Lexnova

Lexnova bestaat uit twee zelfstandig opererende onderdelen: Lexnova Overheidsadvies en Lexnova Marktonderzoek. Onze teams bestaan uit zowel jonge als ervaren medewerkers en staan garant voor een passend advies. We beschikken over ruime werkervaring bij de overheid en universitaire onderzoekservaring. Onze advisering is gedegen en bruikbaar. Door voortdurende afstemming met uw organisatie komen we gezamenlijk tot een werkbaar resultaat. Zo blijven uw organisatie en beleid up to date.

Lexnova team
Geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Geïnteresseerd in onze dienstverlening?